به وبسایت مهدی و مهدیه خوش آمدید

لطیفه وچیستان

۱_مادر:پسرجان اسفناج بخور آهن داره و خوب است. پسر:آخه الان آب خوردم می ترسم توشکمم زنگ بزنه.

۲_یک پرتغال خودش را به این درو آن درزد تا خونی بشه وگرون تربفروشنم.

۳_اولی:یک فوتبالیست رو اسم ببرکه یک درجه بالا تر از رونالدو بهتر باشه دومی:رونالسه.

۴_اولی:میدونی چرا نیوتون از افتادن سیب روی سرش تعجب کرد؟ دومی:چون زیر درخت پرتغال خوابیده بود.

۵_مادر:پسرم چرادوازده تانان خریدی؟ پسر:چون خودت گفته بودی سه چهارتا.

**********چیستان**********

۱_آن کدام کشوراست درپیشانی ماقرار دارد؟

۲_آن چیست خرطوم دارد ولی فیل نیست لاستیک دارد ولی ماشین نیست؟

۳_آن چیست که قسمت اوّلش درگلستان و قسمت دوّمش رنگ آسمان است؟

۴ـآن چیست که دست و پاوشکم و دهان دارد اما سر ندارد؟

۵ـچه پرنده ایست که اگر آن را وارانه کنند در آب شنا می کند؟

۶ـآن چیست سنگین است ولی وزن ندارد شیرین است ولی مزه ندارد؟

**********جوابها**********

۱_چین ۲_جاروبرقی ۳_گلابی ۴ـنقطه ۵ـزاغ ۶ـخواب

نظر خود را ارسال كنيد